Notice and takedown

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden en verwachten van onze gebruikers hetzelfde. Indien via Animaatjes.nl inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechten kunt u hiervan melding maken door onderstaand formulier in te vullen.
Door akkoord te gaan met onderstaande vragen, bevestig ik dat:
De informatie in dit bericht juist is.
Ik ter goeder trouw ben en meen dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk bescherm materiaal niet is toegestaan door de auteursrechthebbende
Ik verklaar op straffe van meineed dat ik de eigenaar, of gemachtigd om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of van een exclusief recht onder het auteursrecht van de vermeende inbreuk.